Hente og Bringe

Det er vigtigt for os, at I som forældre altid har kontakt med en voksen, både når barnet afleveres og hentes, så vi hele tiden har styr på, hvem der er i Galaksen! HUSK altid at meddele/taste ind, hvis dit barn bliver afhentet af andre.

Det er vigtigt, at både I som forældre og at barnet føler sig velkommen, derfor gør vi også meget ud af, at der bliver sagt ordentlig goddag og farvel til barnet.

I vores Day-Care system skal I som forældre udfylde og løbende ajourfører jeres barns stamkort. Her kan I også skrive beskeder til personalet.

HUSK altid at tjekke dit barn/jeres barn ind og ud af systemet, når I kommer og går.

Det betyder meget for os i Galaksen, at vi sammen skaber sammenhæng og gode relationer til jer som forældre, hvilket vi blandet mener, at gøre ved at sikre gode hente/bringe overgange.

Dette er vigtigt og har en stor og afgørende betydning for dit barns trivsel i hverdagen. Derfor anbefaler vi, at jeres barn/børn bliver afleveret og hentet af jer som forældre eller andre aftalte voksne.

Hvis det nogle gange er nødvendigt, at større søskende henter mindre søskende anbefaler vi, at den større søskende går minimum i 3. klasse, og at det pædagogiske personale er informeret herom.

Vi forholder os til Vejle Kommunes retningslinjer: