Velkommen til Galaksen

Som tidligere beskrevet består Galaksen af to 0-4 års huse, et storbørnsgruppe hus og et multihus.

Vores børn er inddelt i grupper kaldet Mini, Midi og Maxi.

  • Mini-grupper er børn i alderen ca. 0 - 2,8 år.

  • Midi-grupper er børn i alderen ca. 2,8 – 4 år.

  • Maxi-grupper er børn i alderen ca. 4 – 6 år. 

I Galaksen arbejder vi med den trygge og meningsfulde overgange. Overgange betyder forandringer, hvor både barnets identitet, relationer og fysiske rammer ændres på en gang. Vores overgangsarbejde bygger på:

  • Tryghed – i form af forudsigelighed, genkendelighed og forberedelse til det nye som kommer.

  • Mestring – i den forståelse, at møde barnet hvor det er, for at have de bedste forudsætninger for trivsel, udvikling og læring.

  • Deltagelse – hvor barnets er aktiv deltager i egen overgang.

Det er et bevidst fagligt valg, at arbejde med de aldersmæssige gruppeinddelinger som vi gør i Galaksen. Vi vægter, at et barns parathed til at flytte fra Mini til Midi og igen fra Midi til Maxi ikke bunder i en bestemt alder. Men at overgange tager afsæt i en faglig pædagogisk vurdering om barnets parathed, at barnet overgang sker sammen med gode venner og gennem en samarbejde med forældrene.   

"Velkommen til Galaksen" er vores velkomstfolder, hvor du kan læse meget mere om vores struktur i hverdagen, praktiske informationer mm.