Ressourceteamet

I Galaksen har vi 2020 prioriteret at etablere et internt ressourceteam.

Vores ressourceteam består af en AKT-pædagog, en fuldtids sprogansvarlig pædagog og en deltids sprogansvarlig pædagog, samt tre kommende familie-terapeuter som pt er under uddannelse sideløbende med deres arbejde her i Galaksen.

Ressourceteamet er etableret med afsæt i og med troen på, at skal man lykkes i opgaven om, at skabe en hverdag som fordre trivsel, udvikling og læring for alle børn, kræver det en høj faglig kvalitet, en systematik for tidlig opsporing og indsats, samt et tværfagligt samarbejde i og omkring Galaksen.

Kvaliteten i et ressourceteam er, at det understøtter Galaksens pædagogiske grundlag gennem et proaktivt fokus, refleksive dialoger og med muligheden for at drøfte og iværksætte konkrete handlinger/forløb for det enkelte barn og dets familie eller for hele børnegrupper. Når de pædagogiske udfordringer overstiger det, som kan løses i den daglige praksis kan et ressourceteam bidrage med sparring og viden, som skaber bedre forudsætninger i den konkrete sag/situation.

Vores ressourceteam har fast base i vores Multihus, men bevæger sig dagligt rundt i alle huse. Vi prioritere, at vores ressourceteam er synlige og tilgængelige ude i praksis, hvor de samtidig etablere relationer til børnene for at kunne give den bedste sparring som muligt.

Vores ressourceteam arbejder i det daglige tæt sammen med vores pædagogiske personale, ledelsen, TCBU, sundhedsplejersken mm. omkring vores børn og deres familier.  

Nedenstående funktionsbeskrivelser bidrager med en mere dybdegående beskrivelse af de enkelte funktioner.