Pædagogiske indsatser

Her kan du læse mere om de pædagogiske indsatser vi har i Galaksen.

Det kan enten være tale om pædagogiske projekter, pædagogiske metoder eller et særligt pædagogisk fokus.

Pædagogiske projekter:

 • 0-2 års projektet
 • Udvidet familie og dagtilbud
 • Pædagogisk projekt forløb

Pædagogiske metoder:

 • TOPI
 • Sprogvurderinger
 • Dialog profil

Særligt pædagogisk fokus:

 • Sprog
 • Overgange
 • Mentalisering
 • Inklusion
 • Digitalt - det for børn