Mini-gruppe

Vores Mini - grupper er børn i ca. 0-2,8 års alderen.

I Mini - grupperne er vi først og fremmeste optaget af, at give alle børn og forældre en tryg og omsorgsfuld start på institutionslivet. Enten inden start eller I løbet af de første 14 dage vil I blive inviteret til en opstartssamtale sammen med en pædagogik leder, jeres primære pædagog, en familieterapeut og jeres sundhedsplejeske. Her deler vi vigtig viden om jeres barn, så vi har de bedste forudsætninger for at give jeres barn den bedste start her i Galaksen.

I Galaksen har vi 6 Mini - grupper.

I Kometens nederste etage er Gul planet, Hvid planet og Grøn planet.

I Solstrålens nederste etage er Månestuen, Solstuen og Himmelstuen.

 

I vores folder "Velkommen til Mini" kan du læse meget mere om vores daglige struktur, forventninger til opstarten, forventninger til dig som forældre, fødselsdage og meget mere.