Midi-gruppe

I Midi - grupperne er alle børn i alderen ca. 2,8-4 år.

I Midi er vi særligt optaget af, at give alle børn en god overgang fra Mini til Midi. I takt med børnene bliver ældre stilles der større krav til børns formåen og kunnen, men altid med bevidstheden om, at alle børn er forskellige og skal mødes på deres individuelle udviklingstrin. Når jeres barnet fylder 3 år vil vi lave en sprogvurdering og i vil på baggrund af denne inviteres til en samtale vedrørende jeres barns sproglige udvikling.  

I Galaksen har vi 4 Midi - grupper.

I Kometen har vi Blå planet og Rød planet

I Solstrålen har vi Planetstuen og Stjernestuen

 

I vores folder "Velkommen til Midi" kan du lære meget mere om vores struktur i hverdagen, fødselsdage, sovebørn, formiddagsture og meget mere.