Grønne Spirer - Grønt flag i Galaksen

    Naturen er livsbekræftende, spændende og lærerig, derfor har vi i Galaksen gennem de sidste 6 år været tilmeldt Friluftsrådets "Grønne Spirer projekt"

    Det betyder, at vi hvert år kan sende personaler på forskellige kurser med fokus på ude liv, natur og miljø, samt på en grøn og sund hverdagskultur i institutionerne.

    Vi skal hvert år indsende dokumentation og beskrivelser på nogle af de projekter vi har lavet, som så godkendes og belønnes med et certifikat og et nyt Grønne Spirer flag i institutionen.

    Da vi første gang fik vores Grønne Spirer flag, havde vi besøg af Dan Skjerning fra Børne- og Familie udvalget i Vejle Kommune og medlem af Byrådet, som hejste flaget sammen med børnene i Galaksen.