Den gode overgang - fra Galaksen til skole

Tryg skolestart: Vi arbejder Storbørnshuset bevidst på at gøre overgangen mellem børnehave og skole til en mere nænsom indgang fra barnet. Hos os styrker barnet sin nysgerrighed, sine interesser, lærer nyt, udfordres med hensyn til mad og kompetencer på alle udviklingsområder. Barnet styrkes reelt i troen på egen mestring og plads til forskellighed. I Storbørnshuset er et mål at sende robuste børn i skole, at sende børn fra et inspirerende læringsmiljø til et andet, der minder om det kendte og trygge.

Vi ønsker at styrke børnene før skolestart i at være en del af et mangfoldigt fællesskab med plads til forskellighed, og hvor den ressource baserede tilgang er måde at være samme på.

I Storbørnshuset vægter vi nært samarbejde omkring børnene med jer/dig som forældre, men også med eksterne omkring børnene f.eks. skolen. Vort samarbejde med Nova-skolen består i såvel gensidig sparring som i helt konkrete fælles pædagogiske aktiviteter. Således lærer børnene, større skolebørn, skolens personale og skolen at kende før skolestart.
Trygheden er vigtig ved ny læring, og vi vægter tryghed og genkendelighed. Skal barnet ikke på Nova-skolen, har det så fået kendskab til, hvordan en skole ser ud, og at personalet ligner det i
Storbørnshuset.

Inden skolestart på Nova-skolen afholdes et møde på skolen, hvor I forældre fortæller om jeres barn, hvor skolen lytter og svarer på korte spørgsmål, og hvor pædagogen grundigt fortæller om barnets udvikling generelt på alle udviklingsområder, og hvor skoleparatheden for jeres barn er i fokus.

www.vejle.dk/overgange