Aftenpasning

Galaksen har, som den eneste institution i Vejle Kommune, aftenåbent fra mandag til og med fredag i tidsrummet kl. 17.00 - 20.00 for forældre der grundet arbejde har brug for udvidet pasning.

Pasningstilbuddet forudsætter at man har børn i Galaksen.

Hvornår kan man bruge aftenpasning i Galaksen:

  • Hvis du kan dokumentere, at du på grund af arbejde, har brug for udvidet pasning.
  • Aftenpasning skal stadig indgå i dit/jeres valgte modul (med mulighed for udvidelse op til de max 55 timer som Vejle Kommune tilbyder).
  • Du skal kunne fremlægge en plan for dage og tidspunkter, minimum 14. dage/en måned frem (skema udleveres).

Hvad laver børnene, når de er i aftenpasning:

  • Børnene hjælper (deltager) i tilberedelse af aftensmaden.
  • Spiser aftensmad sammen.
  • Vi spiser omkring kl. 18.00 - du/I skal give besked om barnet skal spise med.
  • Rydder af bordet og vasker op sammen.
  • Derefter er der hygge med leg, spil mm.
  • Børnene kan blive puttet i nattøj og få børstet tænder, så de er klar til I kommer.

Personalet i aftenpasning:

Det er enten medarbejder fra en af husene eller vores faste aftenpasser, som varetager aftenpasningen. De vil som udgangspunkt dække hinanden ind ved sygdom, så børnene kender de voksne.