Værdier

Vision:

Vi vil være forældrenes førstevalg som daginstitution/fritidstilbud.

Mission:

Med udgangspunkt i dansk kultur, skaber og udvikler vi et sundt miljø for et værdifuldt børne- og unge liv.

Værdier:

Vores mål er, at:

 • vi vil kendes på høj faglighed, udvikling og fleksibilitet og omstillingsparathed
 • sætte barnets trivsel i centrum og sørge for at alle bliver set
 • alle børn, unge og voksne skal have mulighed for at indgå i fællesskaber og vigtige relationer i Galaksen
 • se forskellighed som en ressource
 • skabe fysiske og psykiske rammer for et godt ude og inde liv
 • inspirere og udfordre børn og unge i deres udvikling
 • alle børn skal have medindflydelse på deres hverdag i institutionen
 • fremme sundhed og fysisk udfoldelse

Målene når vi ved, at:

 • tage udgangspunkt i differentierede fællesskaber (små grupper)
 • være troværdige, engagerede og deltagende voksne, der benytter sig af hinandens kompetencer og faglighed
 • vi sætter fokus på faglighed
 • have en anderkendende tilgang til børn, unge og forældre
 • skabe et æstetisk fysisk miljø, som kan danne ramme for trivsel, læring og udvikling
 • tilrettelægge læringsrum som imødekommer det enkelte barns behov for udvikling
 • alle børn skal have mulighed for fysisk udfoldelse, udeliv og sund kost
 • arbejde inkluderende og bruge vores viden og faglighed
 • sætte fokus på digitale medier og deres muligheder i forhold til læring og aktiviteter