Røg- og misbrugspolitik

Vejle Kommune er en røgfri arbejdsplads

Det betyder, at ansatte skal kunne passe deres arbejde, uden at blive udsat for passiv rygning, ligesom børn/borgere også skal kunne bevæge  sig rundt i kommunens bygninger og på kommunens matrikel uden at blive udsat for passiv rygning.

Der må ikke ryges/eller inhaleres el-cigaretter i forbindelse med arbejdet med børn og unge:
Ansatte, der arbejder med børn eller unge, fungerer som rollemodeller. Børn er tillige særligt sårbare overfor passiv rygning. Det er derfor ikke tilladt at ryge når personale, forældre eller andre voksne er sammen med børn.

For Galaksen betyder det:
At alle ansatte er rollemodeller for børn og unge, dette gælder: pedeller, pædagoger, medhjælpere, buschauffør, køkken medarbejdere, kontor personale mm.

Når vi afholder personalemøder, pædagogiske dage og medarbejder-fester aftales ryge-regler.

Vejle Kommune tilbyder rygestop kurser til alle ansatte, udenfor arbejdstiden. Se rygestopkurser på intranettet.

Efter to advarsler, en mundtlig og en skriftlig, er overtrædelse af rygepolitikken fyringsgrundlag.

Misbrugspolitik:
Der drikkes aldrig alkohol eller indtages rusmiddel i den daglige arbejdstid/åbningstid, heller ikke på andre længerevarende arrangementer, hvor personalet har ansvaret for børnene.

Til forældrearrangementer, både med og uden børn, serveres der aldrig alkohol.

Til personalearrangementer f.eks. julefrokost, sommerfest og/eller andet står det frit for, hvad og i hvilke mængder man vil drikke.

På f.eks. en personaleweekend/tur vil der kunne tilbydes alkohol i form af øl og vin til aftensmaden. Den enkelte er selv ansvarlig for ikke at drikke mere, end at hun/han kan deltage aktivt i den efterfølgende "undervisning".

Ved mistanke om at en kollega eventuelt har et alkoholmisbrug, kontaktes ledelsen straks. Ledelsen er forpligtet til at handle på henvendelsen.