Retningslinjer for sikkerhed

Hvordan har vi fokus på sikkerhed i Galaksen:

 • Alt personale i Galaksen har alle gennemført kurser i førstehjælp, som bliver fornyet hvert tredje år.
 • Vi har branddøre med ABDL anlæg, der er service en gang årligt.
 • Vi har evakueringsplan i tilfælde af brand. Vi afholder "branduge" hvert år, hvor vi lærer børnene om brandsikkerhed, og afholder en planlagt, og en ikke planlagt brandøvelse.
 • Der er procedure for, hvordan man færdes med en gruppe børn, når vi færdes i trafikken.
 • Der er procedure for, hvordan man færdes med en gruppe børn, når vi er er på ture, besøg uden for institutionen.
 • Der er procedure for, hvordan man færdes med børnene, når man er ved vandet.
 • Der er procedure for sikkerheden, når børnene bliver skiftet ved puslebordene.
 • Der er procedure for sikkerheden, når børn sover i krybber eller barnevogne, sover med seler eller sikkerhedsgitter.
 • Vi har dagligt gennemgang af vores legepladser, og der afholdes to årlige interne sikkerhedsrunderinger på vores legepladser, samt en ekstern sikkerhedsrundering med fast mellemrum af Vejle Kommune.
 • Vi bestræbe os på, ikke at have legetøj med sundhedsfarlige stoffer.
 • At alle børn har sikkerhedsseler på, når vi kører i vores busser, og de yngste sidder på autosæder.
 • Vi har action Card udarbejdet fra Vejle Kommunes side, som årligt bliver evalueret og revurderet i Galaksen.
 • Vi har sikkerhedsdatablade på alle materialer, maskiner mm, der stilles krav om det.
 • Vi har videoovervågning på hele matriklen.
 • Der afvikles arbejdsmiljøvurderinger to gange årligt i alle afdelinger, incl. referat deraf.

Når børnene er på tur:

 • Det er lederens beslutning, hvornår nyansatte (medhjælpere og studerende) må gå alene på tur med nogle børn, og hvor mange.
 • Det er vigtigt at vurdere hvilke børn, som skal holde en voksen i hånden.
 • Børnene skal altid deles op i mindre grupper, som den voksne har ansvaret for.
 • Alle børn tælles jævnligt.
 • Når større børn er på tur aftales, hvem af de voksne der går først og sidst. De har ansvaret for gruppen.
 • Når der ventes på bussen, skal alle børn altid opholde sig længst væk fra kørebanen.
 • Personalet har altid mobiltelefoner med, når de er på tur, så der kan ringes, hvis der sker noget.

Generelle sikkerhedsprocedurer i Galaksen

 • Øjenskyllevæske er placeret i alle afdelinger ved toilettet, hvor der er bruser.
 • Der findes Falck kasser rundt i alle afdelinger, både væghængte og løse Falck kasser.
 • I alle afdelinger i hele Galaksen er der mapper med intromapper til nye ansatte, Action cards, registrering af arbejds- og nærved ulykker, samt sikkerhedsdatablade.

Alle i Galaksen har et fælles ansvar for:

 • At holde gulvene rene og fri for genstande fx ledninger man kan falde i.
 • At hvis der spildes væske på gulvet, så tørres det op med det samme.
 • At gulve, trapper og udendørsarealer er vedligeholdte.
 • At der er en god belysning, så ansatte ikke færdes i blinde i mørket.
 • At der er styr på glatførebekæmpelse, når dette er aktuelt.

 

Læs desuden vores folder omkring "anvendelse af soveseler i Galaksen" og "Sikkerhed på puslebordet".