Regler for hygiejne og forbyggelse af smitte i Galaksen

 • Egen grundig håndvask skal foregå hyppigt. Altid efter eget toiletbesøg, mellem forskellige arbejdsgange, fx efter bleskift, næsepudsning, inden servering af mad mm.

 • Toiletter holdes fri for synlig afføring. Efter hver toiletbruger med diarre rengøres toiletkumme og bræt. BRUG DESINFEKTION.
 • Potter afvaskes efter hvert brug. BRUG DESINFEKTION.

 • Snavsetøjskurv vaskes dagligt af ud- og indvendigt. BRUG DESINFEKTION
 • Blespande på badeværelserne holdes dagligt fri for synligt snavs. BRUG DESINFEKTION

 • Skraldespande på badeværelserne holdes dagligt fri for synligt snavs. BRUG DESINFEKTION

 • Vandhaner, næse-, sæbe- og håndklædedispensere og eventuelt håndvaske - vaskes dagligt af efter middagsstunden, hvor alle børn har været på badeværelset. BRUG DESINFEKTION
 • Ved bleskifte bruges engangsmateriale. Liggeunderlag - vaskeklude, håndklæder og handsker. Ved bleskifte med en særlig slem afføring og eller diare vaskes puslebordet/madrassen af. BRUG DESINFEKTION. Se instruktion/opslag ved puslebordene vedr. sikkerhed mm. Bleer med afføring kommes i en pose, der bindes for, inden den kommer i blespanden.
 • Spise- og aktivitetsborde vaskes grundigt efter hvert måltid eller anden aktivitet. BRUG SÆBEVAND.
 • Øvrige møbler - rengøres en gang ugentlig, se rengøringsmærkatet i døren ind til stuen. Dette kræver dog, at der er fri adgang til møblerne, vindueskarme mm., hvilket vil sige at personalet skal fjerne alle løse genstande mm., så rengøringsselskabet kan vaske af. Vælger personalet på gruppen dette fra, skal de selv sørge for den ugentlige rengøring.

 • Taburetter og trip trap stole - holdes dagligt fri for synligt snavs og/eller madrester. BRUG SÆBEVAND.
 • Legesager rengøres med passende mellemrum under hensyntagen til, hvor ofte de bruges, til hvad og til hvilke målgruppe.
 • Krybber rengøres grundigt ud- og indvendigt en gang årligt og holdes fri indvendigt for synligt snavs. BRUG SÆBEVAND.

 • Barnevogne rengøres grundigt ud- og indvendigt en gang årligt og ellers ved skift fra et barn til et andet. I det daglige holdes barnevognen fri indvendigt for synligt snavs.

 • Sengetøj skiftes månedligt og oftere ved synligt snavs.

 • Oprydning skal generelt foregå dagligt, så ting ikke hober sig op overalt i Galaksen, plus på diverse depoter for at undgå "støvfælder".

 • Opvaskemaskine holdes dagligt fri for synligt snavs. Brug almindeligt opvaskemiddel. Tøm dagligt sien i bunden for madrester. Tjek afspændingsindikatoren før hver vask og fyld i om nødvendigt. (Køkkenpersonalet i Galaksen påtager sig denne opgave).

 • Skabe med indvendigt stativ til skraldeposer samt stativet holdes dagligt fri for synligt snavs. BRUG SÆBEVAND.

 • Papirkurv holdes dagligt fri for synligt snavs. BRUG SÆBEVAND.

 • Vaskemaskinernes gummikant ved tromlen tømmes for skidt før hver vask. Sæbeskål og låge afvaskes en gang om ugen eller efter behov. Trævlesien tømmes en gang om ugen eller efter behov.

 • Tørretumblerens fnugfilter tømmes før hver tømning. Maskinen afvaskes ved synlig.

 • Udluftning af grupperum skal foregå mindst en gang dagligt fx i forbindelse med middagsstunden.

 • Fejning af gulve skal ske mindst efter hvert måltid, hvis kluden på kosten er en engangsklud, skal den skiftes efter hvert brug.

 • Børnenes garderoberum afvaskes af rengøringsselskabet hver fredag, hvis de er tømte.

Derudover har alle ansatte et ansvar for, at institutionens øvrige faciliteter rengøres, hellere gøre noget en gang for meget end en gang for lidt. Er du i tvivl om en arbejdsgang, så spørg en kollega, eller den pædagogiske leder.

Ved brug af køkkenfaciliteter skal hygiejnen være i top. Alt skal holdes rent og fri for synlig snavs. Brug almindelig opvaskemiddel.

Alt bestik, kopper, tallerkner, skåle mm rengøres i opvaskemaskinerne.

Det forventes at alle ansattes egen hygiejne er god, og at man hver dag møder ren og velsoigneret.
Derforuden forventes det, at man har indarbejdet nogle gode hygiejnevaner, som en naturlig og vigtigt forudsætning for at arbejde i Galaksen og være den del af et fællesskab.