Mobbepolitik

Hvad forstår vi ved trivsel?

 • Børn som grundlæggende er glade og harmoniske
 • Børn som udstråler sundhed og velvære
 • Børn som er i en god udvikling
 • Børn som er glade for at komme i Galaksen og har mod på leg og aktiviteter
 • Børn som respekterer hinanden og indgår i venskaber
 • Børn der tillidsfuldt opsøger hinanden og de voksne
 • En hverdag der er præget af fællesskab, tillid og tryghed

Hvad forstår vi ved mobning?

 • Når nogen bevidst over tid gør noget, som medfører, at barnet mister sin grundlæggende følelse af glæde
 • Gentagne fravalg, drillerier og nedværdigende behandling
 • Når nogen holdes uden for fællesskabet

Mobning er en gruppes/et enkelt barns systematisk forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt person på steder, hvor denne person er "tvunget" til at opholde sig (Børns Vilkår)

Hvad forstår vi ved konflikter?

 • En uenighed ofte mellem flere (mobning er envejs)
  En konflikt kan være en læreproces. Og konflikter kan være udvikling

Hvad vil vi med vores mobbepolitik?

 • Skabe et miljø, der fremme god atmosfære og trivsel
 • Undgå nogen at bliver holdt udenfor

Hvad gør vi med vores mobbepolitik?

 • Vi voksne er rollemodeller ved at vise interesse for alle børn
  (tænk på hvordan du selv taler og agerer med andre. Du er selv det nærmeste eksempel)
 • Vi arrangerer lege og aktiviteter på tværs af børnegrupper
  (lad børn lege med flere forskellige børn på tværs af sociale lag, nationalitet og kultur, så de får et  socialt netværk og flere venner)
 • Vi lærer børnene gode sociale spilleregler ved at være nærværende, troværdige og opmærksomme voksne
  (giv børn plads til at komme til orde, men vis dem også, at det ikke skal ske på bekostning af andre)
 • Vores omgangsform og omgangstone er positiv med vægt på ros og anerkendelse
  (vis vejen ved ikke at skælde ud, men kom med klare meldinger og sig ja og nej)
 • Vi styrker børnene i forskellige venskaber og sociale fællesskaber
  (eks. alle børn i gruppen inviteres til fødselsdag, alternativt alle drenge og piger. I privat regi kan man også invitere en årgang - især de ældste børn)
 • I perioder har vi særlig fokus på sociale relationer

Hvad gør vi, når mobning er konstateret, og hvordan sikrer vi, at mobning ikke gentager sig?

 • Vi lærer børnene at føle empati, og at de øver sig i at lytte til hinandens oplevelser af situationen
  (Involverer dig i situationen og tal med både den forurettede og mobberen)

                            - Tag ikke parti - begge parter har brug for omsorg og støtte
                            - Hjælp børnene med at få sagt til og fra på en ordentlig måde
                            - Ingen er dum, men en handling kan være dum

 • Vi involverer forældrene
  (vi fortæller om vores oplevelser af situationer, og opfordrer forældrene til selv at tale med barnet om episoden)

Hvordan inddrager vi børnene i arbejdet for at fremme den sociale trivsel og modvirke mobning?

 • I hverdagen arbejder vi med at give børnene kendskab til såvel egne som andres følelser
  (sæt dig i barnets sted og fortæl, hvordan du tror, det har det i en given situation)
 • Vi laver aktiviteter, som får børnene til at fokusere på hinandens kompetencer
  (lad børnene beskrive hinandens kompetencer f.eks. i forhold til at være en god kammerat)

Hvordan inddrager vi forældrene i samarbejdet for at fremme den sociale trivsel og modvirke mobning?

 • Vi vil være gode rollemodeller
 • Vi vil være imødekommende og i dialog med alle forældre
 • Vi vil være meddelsomme og samarbejdsvillige omkring børnenes trivsel
 • Vi vil være anerkende og ressource orienterende
 • Vi vil opfordre forældrene til også at agere ud fra mobbepolitikken
 • Vi opsætter gerne en adresseliste/legeliste over børnene til udfyldelse af forældrene