Medicingivning

Galaksens procedure for medicinhåndtering.

Hvis dit barn har en kronisk lidelse eller livstruende sygdom og barnet dermed har behov for medicin (ordineret af lægen) i løbet af dagen gælder følgende procedure.

Forældrene tager kontakt til pædagog eller pædagogisk leder i det hus hvor barnet går.

Det er den pædagogiske leders ansvar at:

 • Udfylde medicinkort sammen med forældre og sørge for, at der ligger en kopi i det aflåste medicinskab sammen med medicinen.

 • Lægge medicinseddel på Sbsys

 • I eller ved medicinskabet skal der være sprit og handsker tilgængeligt.

 • Personalet er instrueret og er oplært til at påtage sig opgaven.

 • Introducere nye medarbejdere for medicinhåndtering.

 • Der evalueres en gang årligt på et husmøde, så der følges op på, at alle er informeret omkring medicingivning – særligt i forhold til om der er børn i Galaksen, som kræver, at alle personaler er klædt på til at kunne give livsvigtig medicin.

Pædagogens ansvar:

 • Når pædagogen modtager medicinen og medicinkort skal det tjekkes, at der er overensstemmelse mellem kort af pakning/dosering.

 • At udfylde medicinseddel. Denne afleveres til pædagogisk leder, når den er udfyldt. Pædagogisk leder lægger den på Sbsys.

 • At al medicin ligger i aflåst skab sammen med medicinkort og medicinseddel. Dette gælder også for astmaflasker.

 • Hvis barnet ikke får medicinen som aftalt, skal forældrenes kontaktes.

 

Forældrenes ansvar:

 • Medicinen skal være lægeordineret med tydelige anvisning hvornår, hvordan og hvor meget, der skal gives.

 • Forældrene er ansvarlige for, at der er en tilstrækkelig instruktion for medicingivning.

 • Forældrene skal udfylde medicinkort (kan få hjælp af pædagogisk leder, hvis der er behov for det) og aflevere det i institutionen.

 

 

 

 

 

I Galaksen anvender vi Vejle Kommunes retningslinjer for medicingivning til børn i Dagtilbud.