Forebyggelse og håndtering af overgreb på børn

Hvis vi i Galaksen har en bekymring, tvivl eller begrundet mistanke om overgreb på et barn, handler vi ud fra Vejle Kommunes handleplan "Forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge" (fra februar 2014).

Vejle Kommunes handleplan finder du på www.tvaers.vejle.dk

Galaksens handleplan for forebyggelse og håndtering af overgreb på børn:

Baggrund for udarbejdelse af politik:
Det er politisk besluttet, at alle institutioner i Vejle Kommune skal have udarbejdet en handleplan til forebyggelse og håndtering af overgreb på børn.

Politikken omhandler som udgangspunkt alle former for overgreb, psykiske, fysiske herunder også seksuelle overgreb mod børn.

Formålet med politikken:
Politikken skal sikre en professionel håndtering af mistanke eller viden om overgreb mod et barn.

Vi ønsker, at alle i Galaksen er bevidste omkring deres rolle og ansvar i forhold til forebyggelse og håndtering af mistanke eller baggrund for begrundet mistanke om overgreb mod børn i alderen 0-6 år.

Politikken skal ligeledes tydeliggøre retningslinjerne og beskrive overvejelser, der ligger bag værdigrundlag og pædagogisk praksis i Galaksen, med henblik på at minimere risikoen for, at der sker seksuelle overgreb i institutionen og for, at der uberettiget rettes mistanke mod en ansat.

Definition af begreber:
For at kunne observere og reagere på viden eller mistanke om vold og seksuelle overgreb er det nødvendig at definere, hvad der forstås ved vold og seksuelle overgreb.

Seksuelle overgreb:
"Der er tale om et seksuelt overgreb, når et barn inddrages i seksuelle aktiviteter, som det ikke kan forstå rækkeviden af, udviklingsmæssigt ikke er parat til, og derfor ikke kan give tilladelse til og/eller aktiviteter af denne karakter, der overskrider samfundets sociale og retslige normer" (C.H. Kempe4).

Psykisk og fysisk vold:
"Vold er en handling eller en trussel, der uanset formålet - er egnet til eller skader en anden persons integritet, eller som skræmmer, smerter eller skade personen. Volden kan have samme effekt på andre, der overværer eller overhører handlingen. Volden kan både være en bevidst handling eller en handling, der sker i affekt".
"Uanset typen af vold, der begås mod et barn, så er der tale om en adfærd fra forældrene eller andre omsorgsgivende, som er ødelæggende eller forhindrer udviklingen af det positive selvbillede hos barnet. Enhver form for vold bringer barnets udvikling og sundhed i fare. Vold er udtryk for, at barnet ikke frivilligt indgår i den handling, der begås mod barnet".

Ethvert overgreb skal tages alvorligt, og det kan aldrig blive barnets skyld.
Det er samtidigt vigtigt at være opmærksom på, at uanset om mistanken viser sig grundløs, eller ikke får et retsligt efterspil, har man stadig at gøre med et barn, der har udvist signaler eller tegn, der tyder på overgreb. Et barn, der udviser sådanne signaler, er et barn i mistrivsel, og barnet vil have behov for professionel hjælp.

Målgruppe:
Politikken retter sig mod forældre med det formål at infomere og synliggøre de overvejelser, der ligger bag pædagogisk praksis.
Den henvender sig også til de ansatte med henblik på at informere om gældende retningslinjer. Eksterne samarbejdspartnere og øvrige voksne, der har deres gang i institutionen, er ligeledes omfattet af retningslinjerne.

Børns seksuelle udvikling:
I Galaksen arbejder vi fagligt og målrettet med hele barnets udvikling, og dertil hører også barnets bevidsthed om egen krop og at kende egne og andres grænser.

Hvad er normal seksualitet hos børn?

 • Børns seksualitet er langt mere legende og diffus end voksnes seksualitet. Barnet ved ikke, at de seksuelle fornemmelser har noget med seksualitet at gøre. Det er bare endnu en sanseoplevelse, og børns lystfølelser er mindre knyttet til kønsorganerne og har ikke ophidselse og tilfredsstillelse som mål.
 • Allerede på fosterstadiet kan drenge få erektion, og både drenge og piger kan opnå såkaldte "tørre orgasmer" ved stimulation af kønsorganerne. Nogle børn onanerer, andre gør ikke. Begge dele er normalt.
 • Barnlig seksualitet handler meget om at udforske kroppen og forskellen på kønnene, når børnene opdager, at nogle lege kilder i maven og giver røde kinder, selvom børnene ikke endnu ved hvorfor, at nogle bestemte handlinger er særligt pirrende.
 • Seksuelle afvigelser hos små børn er forholdsvis sjældne. Nogle børn, der oplever utryghed, trøster sig påfaldende meget masturbation.

Kilder: "Må vi lege doktor?" af Anna Louise Stevnhøj, BUPL.

Seksuelle lege er okay når:

 • de børn, der deltager, er ligeværdige i alder, status og intellekt og typisk er venner, der leger sammen i øvrigt.
 • legen er frivillig for alle parter, og alle bidrager til legens "design" og forløb.
 • legen foregår i en glad, spontan og nysgerrig atmosfære.
 • børnene er diskrete omkring legen i forhold til de voksne uden at blive overvældende angste eller vrede, hvis en voksen bryder ind.

Kilder: "Må vi lege doktor?" af Anna Louise Stevnhøj, BUPL.

5 typiske lege med et seksuelt aspekt:
Selvom børn ikke har en bevidst seksualitet, før de når puberteten, så udtrykker de gennem legen handlinger, der giver associationer til seksualitet. Her er 5 af de mest almindelige lege.

 • Doktorleg, der tjener som ramme for, at børnene tager tøjet af og undersøger kroppen.
 • Blottelse, hvor børn trækker bukserne ned og viser sig frem for hinanden, gerne ledsaget af højlydt fnisen.
 • Kysselege, hvor børnene kysser hinanden, måske mens de gemmer sig i legehuset eller en hule.
 • Far, mor og barn, hvor børnene øver voksenroller, som for eksempel forældre, der skal "bolle", før en baby kommer til.
 • Frække sange og sjofle udtryk.

Kilde: Børns seksuelle lege af Dorthe Lippert i Psyke og logos.

I Galaksen arbejder vi med "åbne døre" og med stor fokus på åben og respektfuld dialog. Det betyder i dagligdagen, at vores pædagogiske praksis er synlig og til debat for kollegaer, forældre og børn. Dette er en bevidst strategi for at sikre kvalitet og udvikling af vores pædagogiske praksis og den enkelte medarbejders faglighed.

Det gør vi blandt andet ved at reflektere over egne og kollegaers handlinger og gennem sund og givende feedback kultur at forpligte os til at sige til og fra i situationer, vi ikke forstår eller synes om. Den praksis er også gældende i forhold til forældre, eksterne samarbejdspartnere og øvrige voksne, der kommer i institutionen.

Vi er meget bevidste om, hvordan vores kontakt med børnene er. Det er baseret på, at vi er sekundære omsorgspersoner, og vi graduerer vores fysiske kontakt med børnene herefter, og er ligeledes bevidste om, hvordan vi graduerer vores fysiske kontakt i forhold til barnets alder. Vi lærer børnene vigtigheden af, at kunne sige fra i situationer og stå ved egne og andres grænser. Dette gøres blandet andet ved, at vi altid tager børnene alvorligt og respektere barnets grænser.

I Galaksen har vi besluttet følgende:

 • Leg foregår med tøjet på (som minimum underbukser).
 • Børnene må ikke stikke noget i egen eller andres kønsåbninger.
 • Alle voksnes toiletbesøg foregår uden børn.
 • På koloni bruser og vasker børnene sig selv. De voksne er til stede og støtter, guider og hjælper med påklædning, hvis nødvendigt.
 • Badedragt og badebukser er minimum, hvis vi skal i havet.
 • Børnene skal altid have tøj på efter årstiden også inde. Om sommeren er underbukser minimum beklædning, mens børnene leger i vand.
 • Vi pådutter aldrig børnene seksuelle voksenrelaterede ord og begreber, f.eks. er en legekammerat af modsatte køn en god ven og ikke en kæreste.
 • Vi er forpligtede til at graduere den fysiske kontakt til børnene, så den er afstemt efter barnets alder. En tvungen omfavnelse kan føles som overgreb.
 • Vi omtaler kønsorganer som tissemænd og tissekoner og bryster.
 • De voksne er ikke underlagt et bestemt beklædningskodeks, men vi er bevidste om at signalere tryghed fremfor seksualitet.
 • Hvis en ansat har mistanke om overgreb eller er utryg ved eller undres over en kollegas adfærd, skal institutionslederen kontaktes med det samme.
 • Hvis en ansat bliver opmærksom på et barns fysiske og/eller psykiske symptomer på mistrivsel skal institutionslederen kontaktes med det samme.

Forebyggelse af overgreb og retningslinjer ved evt. mistanke:

 • Der indhentes børneattest på alle ansatte og praktikanter i Galaksen.
 • Nye medarbejdere informeres og gøres bekendt med denne politik.
 • Det indskærpes for alle ansatte, at vi har skærpet underretningspligt.
 • Der informeres om Vejle Kommunes handleplan "Forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge" (februar 2014).
 • Forældre informeres om, at fysisk kontakt er en vigtig del af den pædagogiske praksis.
 • Den fysisk kontakt består af knus og kram - ikke kys.

Ved mistanke om overgreb:
Hvis der er viden eller mistanke om, at et barn udsættes for overgreb, eller der rettes mistanke mod en ansat, skal institutionslederen altid kontaktes. Lederen er forpligtet til at handle efter Vejle Kommunes retningslinjer.

Anvendt litteratur:
Stevnhøj, Anne Louise (2014): børn og seksualitet - om børns seksuelle udvikling og adfærds, om seksuelle overgreb og om pædagogisk praksis: Børn og unge.

Vejle Kommune (2014): Forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge.