Digitalt - det er for børn i Galaksen

Digitale medier er generelt blevet en integreret del af børns hverdag. Børn møder de digitale medier i hjemmet og i det offentlige rum, hvilket gør at det er nødvendigt at anerkende, at det er et naturligt og vigtigt element for vores børn.

Digitale medier er integreret del af vores liv, og giver mange muligheder, men det stiller også krav til, at vi forholder os til, hvordan og hvornår det giver mening af inddrage digitale medier i det pædagogiske arbejde.

Forskningen viser, at digitale medier med fordel kan introduceres gennem leg og aktiviteter i pædagogisk praksis.

I Galaksen arbejder vi målrettet med at stimulere børnenes lyst til leg og læring, blandet andet gennem arbejdet med de pædagogiske læreplanstemaer. Her ønsker vi, at IT og digitale medier skal spille en naturlig og aktiv rolle, både i det daglige pædagogiske arbejde, men også i projekt og aktivitets arbejdet.

Når 0-6 års børn beskæftiger sig med IT og digitale medier, skabes der også grundlag for en genkendelig og nemmere overgang til den digitale skole, på baggrund af børnenes kendskab til anvendelse af IT i forskellige pædagogiske aktiviteter.

Vejle Kommunes strategi "Digitalt - det er for børn" har derfor fokus på dagtilbuddets brug af digitale medier i det pædagogiske arbejde, når børnene selv bruger digitale medier, og brugen af digitale medier i samarbejdet med forældrene omkring barnets udvikling og trivsel.

Digitale medier dækker bredt. I Galaksen har vi p.t. iPads til alle grupper og i alle børne labs i Multihuset, smartphones til alle grupper, go pro kamera, projektor og interaktive tavler i Multihuset.

Du kan læse mere om Digitale børn på Vejle.dk - her