Præsentation af Forældrebestyrelsen

Velkommen til Galaksens forældrebestyrelse

Her er lige en lille kort oversigt hvad, hvor og hvem i bestyrelsen.

Forældrebestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter. De fast medlemmer vælges for 2 år ad gangen og suppleanter for 1 år ad gangen.
Der er valg hvert år, hver anden år er 3 medlemmer på valg og det modsatte år 2 medlemmer.

På nuværende tidspunkt ser bestyrelsen således ud.

Formand: Ivan, Næstformand: Maja, Medlemmer: Jannie, Jakob og Signe

Suppleanter:  Ziya (1), Tanja (2).

På vores hjemmeside finder du mere om blandt andet Galaksens politikker, personaleoversigt og årshjul med vores møder, fokuspunkter m.m.

Møderne bliver indkaldt til og ledt af lederen i Galaksen, Karin Buch Jensen, det er hende, man kontakter, hvis man er forhindret i at komme på kabje@vejle.dk, eller har noget som man gerne vil på dagsorden.

Der deltager en af de pædagogiske ledere og 2 personalerepræsentanter ved hvert møde, og det foregår altid kl. 17-19.00 i vores Multihus.

Vi vægter en høj grad af medindflydelse og ligeværdighed i bestyrelsen, så derfor lytter vi ligeså meget til suppleanterne som til menige medlemmer, de er derfor altid inviteret med til alle møder, de har blot ikke stemmeret. Vi er medbestemmende på politikkerne, og derudover lytter ledelsen også til de ideer vi har, ønsker for fremtiden og aktuelle ting, der fylder, fx promovering af Galaksen.

Der afholdes ca. 5 møder årligt, derudover et intromøde til nye medlemmer om sommeren på Gadkjærgaard i Vinding, hvor man får en generel intro til arbejdet i en bestyrelse. Det er Galaksens sekretær Charlotte Andreasen, som sender den indbydelse til dig snarest.

Derudover inviterer Vejle Kommunes til en inspirationsdag på Munkebjerg hvert år for forældrebestyrelses medlemmer. Dette kommer også pr. mail.

Ved eventuelle spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte enden en af os, eller Karin.

Vi glæder os rigtig meget til samarbejdet.

Venlig hilsen
Resten af forældrebestyrelsen i Galaksen.

Præsentation af Ivan:

Jeg er 41 år gammel og Indehaver af optikforretningen Nyt Syn Vejle. Min kone arbejder som læge på Vejle Sygehus. Vi har 3 børn, Alexander, Victor og Ida. Ida går i Galaksens Vuggestue og er ved at tage springet til Galaksens Midi-gruppe. Alexander og Victor har også haft deres hverdag i Galaksen inden de begyndt i skole. Jeg har været en del af Galaksens forældrebestyrelse i 7 år og har været med hele vejen gennem sammenlægningsprocessen med fokus på en fælles Galakse. Jeg er optaget af at børnene, i de bedste rammer oplever en hverdag præget af kontinuitet, tillid, fællesskab og udvikling. Galaksen har været den ramme for vores børn, så vi med god samvittighed har kunne passe vores arbejde.

Præsentation af Maja:

Mit navn er Maja, jeg er mor til Emil der har gået i Kometen, Anton som går hos girafferne i Stjerneskuddet, og Oskar som går på grøn stue i Kometen.

Jeg er hjemmesygeplejerske, på et plejecenter i Horsens, og bor i landsbyen Hornstrup Mølleby med drengene og min mand Ken.

Vi valgte i sin tid Galaksen pga. den tidlige åbningstid, og har fortsat rigtig stor glæde af den velfungerende sampasning, hvor vores unger er meget glade for at være. Derudover havde vi et stort ønske om at møde mange forskellige mennesker, som er i vores lokalområde.

Jeg brænder for, at Galaksen fortsætter med at være et rart sted at være for børn og voksne, hvor de gode stunder nydes i trygge og omsorgsfulde rammer, og med masser af sjov og leg. Jeg ønsker at gøre mit for, at vi får de bedste rammer og muligheder, så alle vores drømme for Galaksen kan blive opfyldt.

Her knokles der for vores børn, og jeg ønsker at hjælpe med at udbrede fortællingen om vores fantastiske personale, og hvor dejlig her er, lige her midt på Nørremarken.

Præsentation af Jannie: Under udarbejdelse

Præsentation af Jakob: Under udarbejdelse

Præsentation af Signe:

Jeg hedder Signe, og jeg er mor til Marie, som går på Stjernestuen i Solstrålen. 

Jeg arbejder som HR Business Partner i Fredericia, og er gift med Tobias, som arbejder på Vejle Sygehus. Vi venter en lillesøster til sommer 2021. 

Jeg meldte mig til Bestyrelsen, fordi jeg gerne vil gøre en forskel i mit barns og andre børns liv, og være med til at sikre at Galaksens børn fortsat kan have en god, tryg og genkendelig hverdag. Da vi først flyttede til Vejle, var vi skræmte over størrelsen på Galaksen, da vi kom fra en dagpleje i Aarhus. Derfor vil jeg især gerne spille en aktiv rolle i at dele budskabet om de trygge, nærværende, udviklende og gode rammer Galaksen tilbyder på tværs af alle aldersgrupper.

Præsentation af Ziya: Under udarbejdelse

Præsentation af Tanja:

Mit navn er Tanja, jeg er gift med Christian. Vi har 9 børn (5 piger og 4 drenge) i alderen 0-12 år. De to største af drengene går hhv. i Solstrålen og Stjerneskuddet. Alle pigerne går på NOVA-skolen.

Jeg er bestyrelsesformand for De Grønne Spejder, Vejle gruppen på 2. år, samt medlem af skolebestyrelsen og ansættelsesudvalget på NOVA-skolen.

Jeg har valgt bestyrelsesarbejdet, fordi at jeg gerne vil medvirke til at give børnene (både mine egne og alle i almindelighed) de bedst tænkelige rammer og oplevelser.